Kinh Doanh

LỌC DỮ LIỆU: BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG NHÂN VIÊN

single imageCHUYÊN MỤC:TÁCH DỮ LIỆU TỪ BẢNG DỮ LIỆU TỔNG
#1: BÁO CÁO DOANH SỐ NHÂN VIÊN
Lời tựa: Trong bán hàng, yêu cầu khá phổ biến là bạn muốn biết doanh số bán hàng từng nhân viên. Và ta sẻ áp dụng dạng bài tách dữ liệu từ bảng dữ liệu tổng
Trong các bài chia sẻ trước, AD đã có chia sẻ về các bước chung để thực hiện dạng bài này (5 bước)
B1: đánh số thứ tự tăng dần Lần 1 (các hàng trong bảng dữ liệu thoả mãn điều kiện). đặc điểm bước này là các số thứ tự sẻ nằm xa nhau. Hàm thường sử dụng IF,AND, OR, MAX()
B2: Đánh số thứ tự LẦN 2 (các số thứ tự sẻ được sắp xếp sát nhau). HÀM thường dùng IF, ROW(), MAX()
B3: sử dụng hàm VLOOKUP để hiện giá trị
Xem thêm các hướng dẫn tại:

PAGE:

Nguồn: https://sionvadisi.net

Xem thêm bài viết khác: https://sionvadisi.net/kinh-doanh/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like