Giáo Dục

Giáo Dục Công Dân 11 – Bài 7

single imageGiáo Dục Công Dân 11
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Huyền Anh
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
————————————–
Sơ lược sách:
Bài mở đầu. Tiến bộ xã hội (1 tiết)
Bài 1. Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản (2 tiết)
Bài 2. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và các quan hệ giai cấp trong xã hội tư bản (2 tiết)
Bài 3. Nhà nước tư sản và nền dân chủ tư sản (1 tiết)
Bài 4. Văn hóa tư sản và những tệ nạn xã hội trong xã hội tư bản chủ nghĩa (1 tiết)
Bài 5. Chủ nghĩa đế quốc (1 tiết)
Bài 6. Chủ nghĩa tư bản sẽ bị thay thế bằng một xã hội tiến bộ hơn(2 tiết)
Bài 7. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội (3 tiết)
Bài 8. Xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (5 tiết)
Bài 9. Những khó khăn và triển vọng của công cuộc đổi mới XHCN (1 tiết)
Bài 10. Những vấn đề chung của nhân loại ngày nay (3 tiết)
Bài 11. Cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội (2 tiết)
Bài 12. Nghĩa vụ (1 tiết)
Bài 13. Lương tâm (1 tiết)
Bài 14. Nhân phẩm và danh dự (1 tiết)
Bài 15. Hạnh phúc (1 tiết)
Bài 16. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế (2 tiết)
Bài 17. Quan điểm và thái độ đúng đắn đối với lao động (2 tiết)
Bài 18. Chủ nghĩa tập thể xã hội chủ nghĩa (1 tiết)
Bài 19. Chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa (2 tiết)
Bài 20. Tình bạn, tình đồng chí (1 tiết)
Bài 21. Tình yêu (1 tiết)
Bài 22. Tình cảm gia đình (1 tiết)
Bài 23. Một số nét về truyền thống đạo đức của dân tộc ta (3 tiết)
Bài 24. (Bài tổng kết: Phấn đấu vì lí tưởng dân giàu, nước mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa (1 tiết)
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://sionvadisi.net

Xem thêm bài viết khác: https://sionvadisi.net/giao-duc/

1 Comment
  1. Blogs Hmoob24h 11 months ago
    Reply

    Cai gi vay ..vl

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like