Tổng Hợp

Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?!: Chương 1- Chương 20, Truyện Audio

single imageTổng hợp tất cả các truyện hay:
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 1: Tối hôm qua cô đã 419 sao?!, (9.18 phút: 0:00:00 – 0:09:10)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 2: Ấn tượng ban đầu về tiên sinh 419, (8.59 phút: 0:09:10 – 0:17:46)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 3: Dự tiệc ở Long Gia, (10.9 phút: 0:17:46 – 0:28:40)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 4: Tiên sinh 419 có cánh, (10.44 phút: 0:28:40 – 0:39:07)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 5: Sau khi uống rượu liền đổi tính, (14.64 phút: 0:39:07 – 0:53:45)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 6: Có Yêu nghiệt thường lui tới, (10.26 phút: 0:53:45 – 1:04:00)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 7: Khóa huấn luyện kinh hồn đáng nhớ, (15.32 phút: 1:04:00 – 1:19:19)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 8: Động cơ khủng bố người khác, (12.64 phút: 1:19:19 – 1:31:58)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 9: Trong lúc lẩn trốn, (7.26 phút: 1:31:58 – 1:39:13)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 10: Không theo kịp thời đại, (16.3 phút: 1:39:13 – 1:55:31)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 11: Lão Thiên dồn dập phóng sấm sét, (13.57 phút: 1:55:31 – 2:09:06)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 12: Yêu nghiệt đại nhân tha mạng, (15.05 phút: 2:09:06 – 2:24:08)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 13: Hoàn toàn may mắn, (17.42 phút: 2:24:08 – 2:41:34)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 14: Cậu ta là 419 tiên sinh?!, (10.86 phút: 2:41:34 – 2:52:25)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 15: Nhà ăn của tập đoàn Thánh Thế, (9.93 phút: 2:52:25 – 3:02:21)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 16: Boss đại nhân cứu mạng, (11.19 phút: 3:02:21 – 3:13:32)
Chẳng Phải Trộm Của Ngươi Một Chiếc Cốc?! – Chương 17: Yêu nghiệt làm bậy, (17.25 phút: 3:13:32 – 3:30:48)

Nguồn: https://sionvadisi.net

Xem thêm bài viết khác: https://sionvadisi.net/tong-hop/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like