Tổng Hợp

Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) – Trương Lỗi | Nhạc Plus

single imageBởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) – Trương Lỗi | Nhạc Plus
——————————————————————————————–
Full link tải ost Sở Kiều Truyện:
——————————————-
Subscribe kênh:
———————————————————
Bài hát chủ đề nhân vật Yến Tuân
Lyric:
Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng
Wǒ xiǎng wǒ shì wèi zhǎodào ài de pínghéng
Yīn wéi yīgèrén zhuīxúnle yīshēng
Wǒ háishì wǒ shì wèicéng líkāiguò

Zhè zuò chéng kùn zhù gūdú de línghún
Mǎn dì shānghén dōu shì yùxuè de míng zhèng
Nà gèrén dǎkāi jìngù de chéngmén
Rónghuà bīnglěng bàn wǒ tiāndì jiān chíchěng

Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng
Wǒ xiǎng wǒ shì wèi liú zhù nǐ de yǎnshén
Yīn wéi yīzuò chéng shīqù yīgèrén
Ài de jìntóu méiyǒu rén huòshèng

Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng
Wǒ xiǎng wǒ shì wèi zhǎodào ài de pínghéng
Yīn wéi yīgèrén zhuīxúnle yīshēng
Wǒ háishì wǒ shì wèicéng líkāiguò

Zhè zuò chéng kùn zhù gūdú de líng hún
Mǎn dì shānghén dōu shì yùxuè de míng zhèng
Nà gèrén dǎkāi jìngù de chéngmén
Rónghuà bīnglěng bàn wǒ tiāndì jiān chíchěng

Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng
Wǒ xiǎng wǒ shì wèi liú zhù nǐ de yǎnshén
Yīn wéi yīzuò chéng shīqù yīgèrén
Ài de jìntóu méiyǒu rén huòshèng

Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng
Wǒ xiǎng wǒ shì wèi liú zhù nǐ de yǎnshén
Yīn wéi yīzuò chéng shīqù yīgèrén
Ài de jìntóu méiyǒu rén huòshèng
Ài de jìntóu méiyǒu rén huòshèng
—————————————————–

Nguồn: https://sionvadisi.net

Xem thêm bài viết khác: https://sionvadisi.net/tong-hop/

3 Comments
 1. Nhung Bùi 12 months ago
  Reply

  ❤️❤️❤️❤️

 2. Lướt gió 12 months ago
  Reply

  hay

 3. anhh lann 12 months ago
  Reply

  yeu Yt

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like