6- DEĞİŞTİRİLMİŞ TEVRAT'TA ALLAH İNANCI

“Tanrıya inanmak Yahudiliğin temel başlangıç noktası değildir. Resul Jeremiah bile İsrail’in başkaldırısını, Tanrının ağzından şöyle anlatır: Beni terk ettiler ve kanunlarımı uygulamadılar. ‘Eski hahamların bu sözü yorumlama şekli ise: İnançlarından vazgeçsinler ama kanunları uygulasınlar”. (Şalom Gazetesi, 8 Mart 1989)
Yahudi dini, tamamen gelenekler üzerine kurulmuştur. Bir Yahudi için din, Allah’ın hoşnutluğu ve yakınlığından çok, üstün ırk inancını ve koyu gelenekleri ifade eder.

Bütün Yahudi ibadetleri, sembolleri, Yahudi ırkının üstünlüğü ve Yahudi geleneklerinin korunması mantığına bağlıdır, ibadetlerde yüceltilen Allah değil, Yahudilerin kendileridir. Dolayısıyla Yahudilik, gerçekte, kitabı hahamlar tarafından yazılmış bir ideolojidir, ideolojisini kibire dayandıran bir yapının ise, Allah’la bağlantı içinde olması mümkün değildir. Türkiye Yahudilerinin yayın organı Şalom Gazetesi konu hakkında şöyle diyor

“Tanrıya inanmak Yahudiliğin temel başlangıç noktası değildir. Resul Jeremiah bile İsrail’in başkaldırısını, Tanrının ağzından, şöyle anlatır: “Beni terk ettiler ve kanunlarımı uygulamadılar.” Eski hahamların bu sözü yorumlama şekli ise: “İnançlarından vazgeçsinler ama kanunları uygulasınlar” olmuştur.” (Şalom Gazetesi, 8 Mart 1989)

“İnançlarından vazgeçsinler ama kanunları uygulasınlar”, bu ifade Yahudi hahamların Allah’a ne derecede inandıklarını göstermektedir. Hahamların gözünde sapık Yahudi adetleri Allah inancından daha önemlidir.
Bu yüzden Yahudilerin çoğu, gerçeği görseler dahi asla dinlerinden vazgeçmezler. Yahudilerin bu tutucu tavrı KUR’AN-I Azimüş-Şan’da şöyle anlatılır:

 

 • “Kimi Yahudiler, kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar, dillerini eğip bükerek ve dine bir hınç besleyerek: Dinledik ve karşı geldik, derler….. Onlar az bir bölümü dışında inanmazlar. ” (Nisa Suresi 46)
 • “Onlardan bir bölümü Allah’ın sözünü işitiyor, akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı.” (Bakara Suresi 75)
 • Allah’ın sözlerini bile bile değiştiren, dini öğrenip anladıktan sonra inledik ve karşı geldik diyen bir yapının, Allah’a inanıyor olması da lümkün değildir. Yahudilik, Allah inancı üzerine kurulmadığı gibi, tam irsine, Yahudileri ilahlaştırmıştır:
 • “Ben dedim: Siz İlahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız… Kalk ey Allah! Yeryüzüne hükmet!” (Mezmurlar Bölümü, 82/6-8)
 • Yahudilerin üstün ırk öğretileri, Allah’ı dahi kendileri karşısında boyun eğebilecek bir varlık olarak düşünmelerine neden olmuştur:
 • “Ve dedi; Artık sana Yakub değil, İsrail denilecek; çünkü Allah ile uğraşıp yendin.” (Tekvin Bölümü, 32/28)
 • İnsanlara yenilen bir varlık, tabii ki Allah olamaz; Bu Yahudi hahamların kendi ateizmlerini Tevrat’a sokmak için uydurdukları bir kıssadır.
 • Yahudiler kendilerini ilahlaştırırken, Allah’a insani vasıflar ermişlerdir.
 • “Ve günün serinliğinde bahçede gezmekte olan, Rab Allah’ın sesini işittiler.” (Tekvin, 3/8)
 • “O zaman Rab, uyanan adam gibi, şaraptan bağıran yiğit gibi uyandı.” (Mezmurlar Bölümü 78/65)
 • “Ve Rab, yeryüzünde adama yaptığına pişman oldu ve yüreğinde acı duydu.” (Tekvin Boluma, 6/6)

Bu Tevrat ayetlerinde görünen gerçek, Yahudilerin kendilerini hem mil-îtlerden, hatta Allah’tan bile üstün gördükleridir.
Yahudilere insanüstü vasıflar veren hahamlar, Allah’a insani acizlikler atfetmişlerdir. Sonuçta “İsrail” kelimesini, Allah ile uğraşıp yenen manasına getirmişlerdir.
Bu da Yahudilerin yaşadıkları dinin, Allah inancına değil, yalnızca Yahudilerin üstünlüğü melankolisine ve koyu geleneklere dayandığını göstermektedir.

Yahudi dininin ilginç bir özelliği de ahiret inancına yer vermeyişidir. KX) sayfalık Tevrat’ın hiç bir yerinde cennet veya cehennemden bahsedilemez. Tamamen dünya hayatına yönelik olan Tevrat’ın bu hale gelmesi de, kuşkusuz Hahamların eseridir.

Kuran’ın üçte birine yakın bölümünde ahiret hayatının anlatılması, gerçek dinde bu konunun ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Şüphesiz, aslında orjinal Tevrat da bu konuyu ayrıntılarıyla anlatmış olmalıdır. Fakat, ahiret ve dolayısıyla öldükten sonra hesap verileceği gerçeği hahamların pek hoşuna gitmemiştir. Bu da, bu bölümleri Tevrat’tan çıkarmalarına neden olmuştur.
Yahudilerin Tevrat’tan ahiret inancını çıkarmaları, dünya hayatına olan bağlılıklarından kaynaklanmaktadır. Kur’an da bu konu şöyle anlatılıyor:

“Andolsun, sen onları (Yahudileri) insanlardan (hatta) müşrik olanlardan ziyade hayata düşkün bulacaksın. Onlardan her biri arzu eder ki (Kendisine) bin yıl ömür verilsin. Halbuki onun çok yaşatılması kendisini azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah, onlar ne işlerlerse, hakkıyla görücüdür.”(Bakara Suresi, Ayet:96)

Gizli Dünya Devleti sayfa; 22

Facebook Yorumları

yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>