Sion Vadisi

Bu kurum hakkında çok yazıldı ve anlatıldı. Buna rağmen işlevi ve yapısı hakkında ortada geniş bir bilgi yok. Bu örgüt hakkında efsaneler dolaşmaktadır. Bir çok komplo teoristi ve ciddi uzmanlar bu örgütü “dünya hükümeti” ve ya “insanlık kaderinin belirleyicileri” olarak tanımlamaktadırlar. Zamanının en etkili siyasilerini, maliyecilerini ve düşünürlerini kendi bünyesinde toplamasını göz önünde bulundurursak, bu söylentiler pek de haksız sayılmazlar. Tanışalım –Bilderberg klübü.

Devamı ...

Medya kamuoyunu aydınlatan ve haberleri halka ulaştıran bir araç. Ancak Türkiye’de son dönemdeki siyasi ve toplumsal değişiklikler medya kavramının da yeniden sorgulanmasına sebep oldu. Gezi Parkı olaylarında medyanın tutumu kişi çevrelerce eleştirildi, kimi çevrelerce benimsendi. Olaylardaki çift kutupluluk medyada da kendini gösterdi. Peki medyayı kimler yönlendiriyor? Türk yöneticilerin kimlerle ortaklığı var?

Devamı ...

Yahudi hahamlar, Tevrat’ı bozup değiştirmekle yetinmemişlerdir. Tevrat’ta bulunan bütün hükümler hahamlarca bir araya getirilmiş, detaylandırılmış ve çeşitli eklemelerle açıklanmıştır. Talmud, bu Tevrat yorumunun, ya da başka bir deyişle tefsirinin ismidir.

Devamı ...

“Modern Masonluk kabbalist esasları muhafaza etmiştir. Bundan başka mason sistemleri, tamamıyla kabbalist fikirlere ve ilme dayandırılır.” (Çırak Kardeşlik Kolu, no.3, sh. 13-14)
Kabbala, Tevrat inmeden çok daha önceleri Yahudi ruhban sınıfının geliştirdiği bir öğretidir. Kabbala büyü ve Şeytani güçlerle bağlantı sanatıdır.

Devamı ...

Tevrat’ın büyük kısmını yazanlar, Yahudilerin üzerinde tarih boyunca kontrollerini sürdürmüş olan, hahamlardır.
Yahudilerin sapkın görüş ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan hahamlar, orjinal Tevrat’ın getirdiği gerçek dini kabullenmemiş, kendi inançları doğrultusunda Tevrat’ı da değiştirmişlerdir. Meşhur Mason Hayrullah Örs, Tevrat’ı kimin yazdığı konusunda şunları söylemektedir:

Devamı ...

Hiç şüphesiz bu tahrifler bir kısım kimselerin; NEFSİNE ESİR olmaları ve Şeytana uymaları dolayısıyla, kendi arzularına uygun şekilde ilahi bir kitabı tahrif etmeleri suretiyle meydana gelmiştir.

Devamı ...